BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Çalışma hayatında giderek daha yaşamsal bir öneme sahip hale gelen “Bilgi Güvenliğini”,  uluslararası standartları ve kabulleri referans alarak, İSKEN’de uygulamak kurumumuzun öncelikli hedeflerindendir.

Bu amaçla; Faaliyetlerimizde ISO 27001 standardının şartlarına uymayı, bilginin toplanması, raporlanması, paylaşılması ve işlenmesi faaliyetlerinde, bilgiyi gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik açılarından sistematik bir şekilde değerlendirerek içeriden veya dışarıdan kasıtlı veya kasıtsız oluşabilecek tüm tehditlerden korumayı, tabi olduğumuz ulusal ve uluslararası veya sektörel düzenlemelere uymayı, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmeyi, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerimizi karşılamayı, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarımızdan kaynaklanan “Bilgi Güvenliği” gereksinimlerini sağlamayı, kurum itibarını geliştirmeyi ve “Bilgi Güvenliği” temelli olumsuz etkilerden korumayı, “Bilgi Güvenliği” ile ilgili hedeflere ulaşmak ve sürekli iyileştirme için gerekli kaynağı sağlamayı taahhüt ederiz.